מבט ישיר בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות
בין לאומית באירלנד

מבט ישיר בגאנה