מבט עמוק

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית באוסטריה

מבט עמוק