מבעד לסורגים באתיופיה

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית בסרביה

מבעד לסורגים באתיופיה