מוט ברזל ומבט נוקב במרוקו

מוט ברזל ומבט נוקב במרוקו