מחוץ לגלובוס בגאורגיה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

מחוץ לגלובוס בגאורגיה