מיון רכיבים אלקטרונים באתר הפסולת הגדול בעולם

התמונה זכתה בתחרות בין לאומית במדלית כסף

מיון רכיבים אלקטרונים באתר הפסולת הגדול בעולם