מעלה מעלה בכנסיית הקבר בירושלים

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית באירלנד

ליצירת קשר

  • Facebook