מעלה מעלה בכנסיית הקבר בירושלים

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית באירלנד

מעלה מעלה בכנסיית הקבר בירושלים