מפרש בודד בחוף אשדוד

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית במונטנגרו

מפרש בודד בחוף אשדוד