משחק חושים באתיופיה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בקרואטיה

משחק חושים באתיופיה