משני עברי הווילון בבית הכנסת היהודי בעיר גונדר

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית במונטנגרו

משני עברי הווילון בבית הכנסת היהודי בעיר גונדר