מתפללים מעל כל סלע בטקס לכבוד השנה האזרחית החדשה באתיופיה

מתפללים מעל כל סלע  בטקס לכבוד השנה האזרחית החדשה באתיופיה