נדנדה בתל ערד

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית בספרד

נדנדה בתל ערד