נמסר באהבה בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בגאורגיה

נמסר באהבה בגאנה