נפוח מגאווה ממשא האפיריון

נפוח מגאווה ממשא האפיריון