סירים מהנדוניה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

סירים מהנדוניה