עבר ועתיד

הסדרה צולמה על אימא שלי
שנאלצה לעזוב את ביתה

עבר ועתיד