עונש בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בגיאורגיה

עונש בגאנה