עייפה

התמונה התקבלה בתחרות בין לאומית בסרביה

עייפה