על צלע הר

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית במונטנגרו

על צלע הר