על קצה המצוק בצפייה אל עבר הטקס לכבוד השנה האזרחית החדשה

על קצה המצוק בצפייה אל עבר הטקס לכבוד  השנה האזרחית החדשה