פסל אצילי בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

פסל אצילי בגאנה