רב הגלוי על הנסתר
במרוקו

רב הגלוי על הנסתר 
  במרוקו