שיירה עם שחר בדרכה להעמסת גושי המלח

שיירה עם שחר בדרכה להעמסת גושי המלח