שלוש רגליים

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בספרד

שלוש רגליים