תאומים בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בגאורגיה

תאומים בגאנה