תינוק המועבר מהאם לסבתא האחראית על רחיצתו

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בגאורגיה

תינוק  המועבר מהאם לסבתא האחראית על רחיצתו