איש וגמלו במדבר דנקיל הלוהט באתיופיה

 איש וגמלו במדבר דנקיל הלוהט באתיופיה