בבקתה על ברכי רוחצת התינוקות

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

 בבקתה על ברכי רוחצת התינוקות