בישנות והססנות בפתח הדלת

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית בקרטאטיה

 בישנות והססנות בפתח הדלת