בשק נמצאים הזרעים אותם היא
מפזרת ברוח בלכתה אחרי
השוורים החורשים את האדמה על גבול נפאל

 בשק נמצאים הזרעים אותם היא 
        מפזרת ברוח בלכתה אחרי 
    השוורים החורשים את האדמה   על גבול נפאל