השתקפות צהובה בחוף פלמחים

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית במונטנגרו

 השתקפות צהובה בחוף פלמחים