חבורה באלכסון במונטנגרו

התמונה התקבלה לתחרות בין
לאומית בספרד

 חבורה  באלכסון במונטנגרו