ילד "בהקפאה" בטקס להצלחת
יבול הדוחן בגאנה

 ילד "בהקפאה" בטקס להצלחת 
 יבול הדוחן בגאנה