מאין לאין ברחוב באתיופיה

 מאין לאין ברחוב באתיופיה