ניחום אבלים

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בסרביה

 ניחום אבלים