שבילים ושלגים בגאורגיה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בנורבגיה

 שבילים ושלגים בגאורגיה