שחור מתפתל

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית באירלנד

 שחור מתפתל