מנוחה אל מול סירה בגאסר א זרקא

  מנוחה אל מול סירה בגאסר א זרקא