למכירה לכל המרבה במחיר
באתיופיה

   למכירה לכל המרבה במחיר 
  באתיופיה