סוף הדרך באתר הפסולת האלקטרונית הגדול בעולם בגאנה

התמונה התקבלה לתחרות בין לאומית בספרד

     סוף הדרך באתר הפסולת האלקטרונית הגדול בעולם בגאנה